Допуск СРО на будівельні роботи

Допуск СРО: поняття, типи допусків

Вступ СРО. це свідоцтво про допуск до будівельних або проектних робіт, яке видається відповідно до діючих норм та стандартів СРО (саморегулюючої організації).

З 1 січня 2010 року державна система ліцензування окремих видів діяльності, пов’язаної з безпекою об’єктів, життя, здоров’я та навколишнього середовища, припинила свою діяльність. Повноваження контролю за роботою основних компаній з відповідальної роботи передані саморегулюючим організаціям, а сама державна ліцензія була перетворена на так званий дозвіл СРО.

Відтоді дозвіл на проектування та будівництво видаються за рішенням спеціальних комітетів, які ретельно вивчають потенціал та репутацію заявника, оскільки основним принципом таких некомерційних товариств є колективна відповідальність усіх учасників за дії кожного учасника.

На відміну від державних ліцензій, СРО у будівництві пропонує будівельним, інженерним та проектним компаніям такі переваги:
мінімальний пакет документів, що надаються без нотаріального посвідчення;
висока ефективність реєстрації;
прискорені процедури отримання дозволу СРО;
значне скорочення бюрократичної складової;
неминуче підвищення професійної відповідальності за власну роботу.

Більшість документів, необхідних для отримання довідки про вступ до СРО в будівництві, представлені простими заявками та анкетами, в яких необхідно ввести інформацію про підприємство, кваліфікацію персоналу, види виконуваних робіт, страхові поліси та іншу інформацію важливий для моніторингу.

Отримання схвалення СРО в будівництві та дизайні

Підготовка всього пакету документів для вступу до саморегулюючих організацій не вимагає спеціальної кваліфікації і полягає лише у ретельному заповненні запропонованих шаблонів.

Замовники будівельних та проектних робіт також виграють від впровадження системи саморегулювання, оскільки всі підрядники, які отримали дозвіл на проведення певних робіт, проходять багаторівневу перевірку для підтвердження професійного рівня характеру та обсягу завдань.

Крім того, дозвіл на проектування або будівництво для СРО в більшості випадків видається виключно після страхування персональної відповідальності, що є додатковою гарантією матеріального відшкодування шкоди, заподіяної підрядником. Кожен отриманий документ передбачає суворе відповідність роботи діючим нормам, правилам та стандартам, що покращує якість кінцевих результатів.

На сьогодні існують різні типи дозволів на будівництво, які відображають певну діяльність, яка характеризується підвищеною відповідальністю та високими вимогами до підрядника.

Види дозволів на СРО в будівництві: для виконання робіт вам потрібно видавати довідки про вступ

Сертифікати, видані учасникам неприбуткових організацій, поділяються на два типи. дозволи, що регулюють доступ до стандартних видів робіт, пов’язаних із безпекою, та дозволи на діяльність на особливо небезпечних, унікальних та технологічно складних об’єктах.

Основні допустимі допуски до СРО, що відповідають певним видам діяльності, можна перерахувати наступним чином:
розробка проектної документації;
інженерне обстеження;
будівництво, капітальний ремонт та реконструкція об’єктів різних функціональних умов.

Усі види допусків саморегулюючих організацій видаються на підставі вимог до видачі сертифікатів, які затверджуються вищим керівним органом цього профільного об’єднання. Для кожного виду робіт розроблено вражаючу кількість критеріїв та правил, яких підрядник повинен дотримуватися під час реалізації певних проектів. У тих самих документах відповідно до виду юридичних договорів зазначаються основні визначення, які використовуються в інструкціях та вимогах, викладених нижче. І нарешті, він також вказує на необхідний рівень освіти працівників відповідно до кожної профільної спеціальності, включаючи підвищення кваліфікації та сертифікацію.

Усі види саморегуляції контролюються державою в особі асоціації експертів з контролю Ростехнагляду, яка постійно проводить аудит ліцензування, що проводиться в рамках неприбуткових професійних асоціацій.