Як Приготувати 10 Відсотковий Розчин Лугу

Зміст

При приготуванні розчинів відсоткової концентрації речовина відважують на техно-хімічних вагах, а жид I кістки відмірюють мірним циліндром. Тому навішення! Речовини розраховують з точністю до 0,1 г, а об’єм 1 рідини з точністю до 1 мл.

Як Приготувати 10 Відсотковий Розчин Лугу

Перш ніж приступити до приготування розчину, | необхідно провести розрахунок, т. Е. Розрахувати кількість речовини, що розчиняється і розчинника для приготування певної кількості розчину заданої концентрації.

РОЗРАХУНКИ ЗА ЧАС ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ СОЛЕЙ

Приклад 1. Треба приготувати 500 г 5% розчину нітЯ рата калію. 100 г такого розчину містять 5 г KN03; 1 Складаємо пропорцію:

100 г розчину-5 г KN03

5-500 "_ х = JQg- = 25 м

Води потрібно взяти 500-25 = 475 мл.

Приклад 2. Треба приготувати 500 г 5% розчину СаСЬ з солі СаС12-6Н20. Спочатку проводимо розрахунок для безводної солі.

Читайте також:  Цементний розчин для кладки

100 г розчину-5 г СаС12 500 »» –х »СаС12 5-500 _ х = 100 = 25 г –

Мольная маса СаС12 = 111, мольная маса СаС12-6Н20 = 219. Отже, 219 г СаС12-6Н20 містять 111 г СаС12. Складаємо пропорцію:

219-25 х = -jjj- = 49,3 м

Кількість води одно 500-49,3 = 450,7 г, або 450,7 мл. Так як воду відмірюють мірним циліндром, то десяті частки мілілітра в розрахунок не приймають. Отже, потрібно відміряти 451 мл води.

РОЗРАХУНКИ ЗА ЧАС ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ КИСЛОТ

Відео: як приготувати 10 відсотковий розчин лугу


При приготуванні розчинів кислот необхідно враховувати, що концентровані розчини кислот не є 100% і містять воду. Крім того, потрібну кількість кислоти не зважують, а відмірюють мірним циліндром.

Приклад 1. Потрібно приготувати 500 г 10% розчину соляної кислоти, виходячи з наявної 58% кислоти, щільність якої d = l, 19.

1. Знаходимо кількість чистого хлористого водню, яке повинно бути в приготованому розчині кислоти:

100 г розчину -10 г НС1 500 »» – х »НС1 500-10 = 100 = 50 г –

Читайте також:  Як Приготувати Сольовий Розчин При Отруєнні

Для розрахунку розчинів відсоткової концентрації мольну, масу округлюють до цілих чисел.

2. Знаходимо кількість грамів концентрованої>
кислоти, в якому буде знаходитися 50 г НС1:

100 г кислоти-38 г НС1 х »» -50 »НС1 10050

X gg- "= 131, 6 Г.

3. Знаходимо обсяг, який займає цю кількість 1
кислоти:

4. Кількість розчинника (води) дорівнює 500;
-131,6 = 368,4 г, або 368,4 мл. Так як необхідне до-
личество води і кислоти відмірюють мірним цілінд-
ром, то десяті частки мілілітра до уваги не прініма-
ють. Отже, для приготування 500 г 10% раство-
ра соляної кислоти необхідно взяти 111 мл соляної I
кислоти і 368 мл води.

Приклад 2. Зазвичай при розрахунках для приготування кислот користуються стандартними таблицями, в яких вказані відсоток розчину кислоти, щільність даного розчину при певній температурі і кількість грамів цієї кислоти, що міститься в 1 л розчину даної концентрації (див. Додаток V). У цьому випадку розрахунок спрощується. Кількість готується розчину кислоти може бути розраховане на певний обсяг.

Читайте також:  Як Зробити Сольовий Розчин Для Лінз

Наприклад, потрібно приготувати 500 мл 10% розчину соляної кислоти, виходячи з концентрованого 38% j розчину. За таблицями знаходимо, що 10% розчин соляної кислоти містить 104,7 г НС1 в 1 л розчину. Нам I потрібно приготувати 500 мл, отже, в розчині повинно бути 104,7: 2 = 52,35 г АЛЕ.

Обчислимо, скільки потрібно взяти концентрованої I кислоти. По таблиці 1 л концентрованої НС1 містить 451,6 г НС1. Складаємо пропорцію: 1000 мол-451,6 г НС1 х »-52,35» НС1

1000-52,35 х = 451,6 = "5 мл.

Кількість води одно 500-115 = 385 мл.

Отже, для приготування 500 мл 10% розчину соляної кислоти потрібно взяти 115 мл концентрованого розчину НС1 і 385 мл води.