Розрахунок обсягу бетону на палі

Обчисліть об’єм бетону для фундаменту

Скільки бетону потрібно для заливки фундаменту. одне з найпопулярніших питань при розробці будівельних проектів будь-яких цілей. Це завдання справді є однією з основних умов успішного розрахунку, від якої залежить міцність і довговічність всієї конструкції.

Розрахунок обсягу бетону на палі

Важливо пам’ятати, що для кожного типу фундаменту є спеціально складені склади розчину (марка бетону) та рекомендації щодо кубічної ємності.

Виходячи з обраного типу фундаменту та його конфігурації, визначається спосіб розрахунку бетону на фундаменті, тоді як тип будівлі та особливості несучого ґрунту є важливими показниками при проектуванні фундаменту, тому в будь-якому випадку, фундамент розраховується на міцні навантаження. Для обчислення кубічної ємності залитого фундаменту будинку використовуються розрахункові розміри розмірів проектуваного фундаменту.

У випадках, коли необхідно залити недостатній фундамент для надлегких корисних споруд, опору для фундаменту часто відливають на основі практичних навичок без точних розрахунків граничних навантажень будівлі, тобто канаву та опалубку встановлюють «на око». У таких випадках найзручніше точно виміряти кубатуру готової встановленої опалубки.

Іноді цифрові дані в проектній документації не збігаються з фактичними вимірюваннями обсягу виготовленого фундаменту, тобто виникає помилка в установці опалубки. Навіть невеликі перепади розмірів можуть зіграти істотну роль в показнику міцності фундаменту, тому намагаються встановити опалубні панелі зі збільшенням розміру заливки, а при розрахунку необхідного обсягу бетону враховуються два фактори: відхилення геометрії та усадки мінометів. Найбільш точний спосіб розрахунку бетону на фундаменті. це врахування всіх коефіцієнтів мінус кількість комунальних послуг.

Корекційні коефіцієнти для розрахунку об’єму бетону

Необхідно враховувати коефіцієнт усадки, оскільки будь-яка бетонна суміш зменшується в об’ємі при висиханні. Відповідно, чим нижчий вміст води, тим менша усадка. Тому будь-яку формулу необхідно обов’язково виправити шляхом множення кубічного показника на коефіцієнт усадки використовуваного бетону.
Близькість ґрунтових вод та загальний рівень зволоження ґрунту впливає на використання певної марки бетону.
Тип ґрунту. один з найважливіших показників, який аргументує вибір марки бетону для виливання та корекцію розмірів фундаменту (його зміцнення), який буде надійним фундаментом у цих умовах:

  • Грунтовість. це показник рівня деформації ґрунту після циклів промерзання / відтавання. Грунти, здатні сильно утримувати вологу, більш схильні до ерозії.
  • Найбільш міцними є скелясті фундаменти без тріщин і порожнеч.
  • Грубозернисті ґрунти самі по собі служать досить міцною основою і можуть використовуватися як "подушка" під фундамент.
  • Найбільш ненадійні основи, які обов’язково потребують штучної насипу під фундамент або повної заміни твердого типу ґрунту: обсипання кластичних ґрунтів дрібною фракцією, супіщані, суглинні, супіщані, торф’яні ґрунти.

Враховуючи ці фактори, які негативно впливають на фундамент і потребують зміцнення його структури, остаточно можна розрахувати кількість бетону на фундаменті лише після розрахунку основи для максимальних навантажень з урахуванням впливу ґрунту.

Формули попереднього розрахунку для різних типів фундаментів

Вибираючи метод розрахунку об’єму бетону, потрібно знати тип фундаменту і мати його точні геометричні розрахунки:

  • Для фундаменту з плит (плаваючої пластини) достатньо знати показники площі будівлі та товщини плити, які множать для отримання обсягу виливки. У випадках, коли фундамент має додаткові жорсткості, необхідно знайти об’єм кожного жорсткості і додати їх до загального об’єму плити.
  • Пальовий фундамент має найширший спектр застосування, оскільки завдяки розподілу ваги та надійному монтажу паль можна вдало споруджувати конструкції на складних важких ґрунтах. Розрахунок бетону на фундамент палі. це обчислення об’єму однієї колони з множенням на їх кількість. Найбільш проблемним у розрахунку є розрахунок об’єму ворсу, оскільки форма може бути різною: паралелепіпед, простий циліндр, з п’ятою основою, який може бути циліндричним, кубічним або конічним. Для простих циліндричних паль обчислення об’єму дуже просте: площа кола (3,14 R ^ 2, де R. радіус палі, половина його діаметра) основи стовпця множать на його висоту.
  • Стрічковий фундамент дуже популярний через простоту виготовлення та розрахунку. Щоб знати, як обчислити бетон для цього типу фундаменту, необхідно «практично» розділити його на окремі «стіни», обсяг яких обчислюється шляхом множення висоти, ширини та довжини. Знаючи об’єм кожної сторони фундаменту, загальна кількість необхідного бетону визначається шляхом їх додавання.
  • Існують більш складні типи фундаментів (комбіновані). Розрахунок їх об’єму проводиться шляхом підсумовування обсягів окремих ділянок конструкції. У цьому випадку спогади курсу геометрії допоможуть обчислити різні фігури.

Шукайте більш точні показники обсягу фундаменту

Математичні розрахунки об’єму фундаменту обов’язково відрізнятимуться від необхідного конкретного об’єму, оскільки отримані показники повинні бути скориговані:

  • Вимірюються розміри встановленої опалубки або виготовлені (у випадках закидання безпосередньо в землю) траншеї, отвори для жердин. Відхилення показників від розрахункових вимагають нового розрахунку фактичного розміру або використання коефіцієнта, що збільшує обсяг. Він обчислюється окремим елементом фундаменту: наприклад, реальний обсяг однієї сторони фундаменту дорівнює 12, а розрахунковий 10, тоді коефіцієнт буде 1,2 = 12/10.
  • Будь-який бетон у процесі сушіння усаджується, хоча на практиці він не може перевищувати 10%. Щоб правильно розрахувати кількість бетону на фундамент, необхідно помножити об’єм фундаменту на коефіцієнт 1,1.

Нестача бетону при заливці опалубки є справжнім лихом через цілісність заливки, тому прийнято завжди використовувати максимальний об’єм, для якого обчислений об’єм фундаменту множимо на коефіцієнт відхилення реальної форми (1,05. 1.1) і помножено на коефіцієнт усадки бетону (зазвичай 1,1). Наприклад: розрахунковий об’єм фундаменту. 50 м3, тоді 50 1,1 1,1 = 60,5 (м3). Як результат, різниця дуже значна, тоді як для того, щоб об’єм придбаного розчину обов’язково вписався в опалубку, він робиться набагато вище розрахункових розмірів.