Визначити межу міцності цегли при вигині

ГОСТ 8462-85. Методи визначення меж міцності при стисненні і вигині

Wall materials. Methods for determination of

ultimate compressive and bending strength

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 18 січня 1985 г. 1

Цей стандарт поширюється на стінові матеріали і встановлює методи визначення межі міцності при стисненні керамічної, силікатної цегли і каменів, стінових каменів бетонних і з гірських порід, стінових блоків з природного каменю і межі міцності при вигині керамічної і силікатної цегли.

1.1. Прес гідравлічний з ГОСТ 8905-82.

1.2. Лінійка вимірювальна металева за ГОСТ 427-75.

1.7. Пластина металева або скляна розмірами 270 х 150 х 5 мм. Відхилення від площинності пластин не повинно перевищувати 0,1 мм.

1.8. Повсть технічний товщиною 5-10 мм по ГОСТ 288-72.

1.9. Пластина резинотканевая товщиною 5-10 мм по ГОСТ 7338-77.

1.10. Картон товщиною 3-5 мм по нормативно-технічної документації, затвердженої в установленому порядку.

1.14. Портландцемент, портландцемент з мінеральними добавками, шлакопортландцемент марки 400 по ГОСТ 10178-76.

1.15. Гіпсове в’язке марки Г-16 по ГОСТ 125-79.

2.1. Зразки для випробування відбирають від партії. Розмір партії і число зразків, що підлягають випробуванню для визначення меж міцності при стисненні і вигині, встановлюють нормативно-технічною документацією на відповідні види стінових матеріалів, затвердженої в установленому порядку.

2.2. Зразки, відібрані у вологому стані, перед випробуванням витримують не менше 3 діб в закритому приміщенні при температурі (20 5) ° С або підсушують протягом 4 год при температурі (105 ± 5) ° С. Зразки, що містять гіпс, сушать протягом 8 год при температурі, що не перевищує 50 ° С.

2.3. Цегла, каміння і блоки, відібрані для випробування, за зовнішнім виглядом і розмірами повинні задовольняти вимогам нормативно-технічної документації на ці матеріали, затвердженої в установленому порядку.

2.4. Межа міцності при стиску цегли визначають на зразках, що складаються з двох цілих цегл або з двох його половинок, а межа міцності при стисненні каменів визначають на цілому камені. Цегла ділять на половинки розпилюванням або розколюванням відповідно до схеми, наведеної в рекомендованому додатку 1.

Допускається визначати межу міцності при стисненні на половинках цегли, отриманих після випробування його на вигин.

Цеглини або його половинки укладають ліжками один на одного. Половинки розміщують поверхнями розділу в протилежні сторони.

2.5. При підготовці зразків вирівнюванню підлягають поверхні, які в конструкції розташовуються перпендикулярно напрямку стискаючого навантаження.

2.6. Зразки з керамічної цегли та каменю пластичного формування виготовляють, з’єднуючи частини зразка і вирівнюючи їх опорні поверхні цементним розчином відповідно до обов’язкового додатка 2.

Зразки із силікатної цегли і каменю та керамічної цегли напівсухого пресування відчувають насухо, не проводячи вирівнювання їх поверхонь цементним розчином.

2.7. Межа міцності при стисненні бетонних каменів визначають на цілому камені. Опорні поверхні зразків вирівнюють цементним розчином, якщо їх відхилення від площинності перевищує 0,3 мм.

2.8. Межа міцності при стисненні каменів з гірських порід і блоків з природного каменю визначають на зразках, розміри яких вказані в нормативно-технічної документації на ці види стінових матеріалів, затвердженої в установленому порядку. Опорні поверхні зразків вирівнюють шліфуванням або цементним розчином. Відхилення від площинності шліфованих поверхонь зразків не повинно перевищувати 0,1 мм.

2.9. Допускається при визначенні межі міцності при стисненні керамічної цегли та каменів пластичного формування виготовляти зразки, вирівнюючи їх опорні поверхні шліфуванням, гіпсовим розчином або застосовуючи прокладки з технічного повсті, гумовотканинних пластин, картону та інших матеріалів.

Зразки, виготовлені із застосуванням гіпсового розчину, відчувають не раніше ніж через 2 години після початку схоплювання. Товщина шару розчину повинна бути не більше 5 мм, водогіпсовое відношення 0,32. 0,35.

У разі перевірки споживачем, а також при арбітражних перевірках зразки для визначення межі міцності при стиску цегли та каменів пластичного формування виготовляють відповідно до п. 2.6.

2.10. Межа міцності при вигині керамічної і силікатної цегли визначають на цілому цеглі.

У місцях обпирання і прикладання навантаження поверхню цегли пластичного формування вирівнюють цементним або гіпсовим розчином, шліфуванням або застосовують прокладки по п. 2.9. Цегла з некрізними порожнечами встановлюють на опорах так, щоб порожнечі розташовувалися в розтягнутій зоні зразка.

Силікатна цегла і керамічна цегла напівсухого пресування відчувають на вигин без застосування розчинів і прокладок.

3.1. Зразки вимірюють з похибкою до 1 мм. Кожен лінійний розмір зразка обчислюють як середнє арифметичне значення результатів вимірювань двох середніх ліній протилежних поверхонь зразка.

Діаметр циліндра обчислюють як середнє арифметичне значення результатів чотирьох вимірів: в кожному торці по двох взаємно перпендикулярним напрямам.

На бічні поверхні зразка наносять вертикальні осьові косильною волосіні. Зразок встановлюють у центрі плити преса, поєднуючи геометричні осі зразка і плити, і притискають верхньої плитою преса.

Навантаження на зразок повинна зростати безперервно і рівномірно зі швидкістю, яка забезпечує його руйнування через 20. 60 с після початку випробування.

3.2.1. Межа міцності при стисненні. МПа (кгс /), зразка обчислюють за формулою

Визначення межі міцності цегли на вигин

Межа міцності при вигині визначають шляхом випробування на гідравлічному пресі цілого цегли, покладеного плазом на дві опори, розташовані на відстані 200 мм одна від одної. Опори повинні мати заокруглення радіусом 10. 25 мм. Навантаження передають на середину цегли через опору з таким же заокругленням.

Для більш щільного і правильного прилягання зразка до опор на цеглі за рівнем накладають з цементного тесту три смужки шириною 20. 30 мм: дві смужки. в місцях обпирання на нижні опори, одну. під опору, передає навантаження. Якщо в цеглі є тріщини, то смужки розташовуються так, щоб найзначніші тріщини при випробуванні виявилися на нижній поверхні зразка.

Підготовлені зразки витримують у лабораторії протягом 3. 4 діб. для затвердіння цементного тесту. Перед випробуванням вимірюють розміри поперечного перерізу цегли по середині прольоту (між опорами) з точністю до 1 мм. Випробування цегли проводять на 5-тонному гідравлічному пресі.

Межа міцності при вигині Rізг МПа, обчислюють за формулою

де F. руйнівне навантаження, Н; l. відстань між опорами, мм (см); b. ширина цегли, мм, h. висота (товщина) цегли по середині прольоту, мм

За остаточний результат приймають середнє значення з п’яти визначень. Крім того, записують мінімальний результат випробувань. Отримані п’ятьма бригадами учнів результати випробувань цегли заносять в таблицю журналу лабораторних робіт, після чого, порівнюючи отримані результати з даними, наведеними в таблиці 2.

спосіб формування Марка Межа міцності, МПа, не менше
при стисненні при вигині
Середній для п’яти зразків Найменший для окремого зразка Середній для п’яти зразків Найменший для одного зразка
пластичне 4,4 2,2
3,9
17,5 3,4 1,7
17,5 3,1 1,5
12,5 2,8 1,4
12,5 2,5 1,2
7,5 2,2 1,1
7,5 1,8 0,9

Закінчення таблиці 3. Марки керамічної цегли

напівсухе ПолусухоеПолусухое 3,4 1,7
2,9 1,5
17,5 2,5 1,3
17,5 2,3 1,1
напівсухе 12,5 2,1
12,5 1,9 0,9
7,5 1,6 0,8
7,5 1,4 0,7

Спрощений спосіб визначення марки цегли Молоток масою 1 кг беруть за нижню частину рукояті, лікоть притискають до тулуба на поясі, ударником молотка торкаючись плеча. Удар наносять по найбільшій грані цегли. Залежно від ступеня руйнування цегли по таблиці 4 визначають його марку.

Результати удару молотком Орієнтовна марка цегли
Цегла розбивається на шматки середньої величини від одного удару Нижче 75. шлюб
Цегла руйнується від двох-трьох ударів 75. 100
Цегла іскрить, від нього відбиваються дрібні осколки 125 і вище

В умовне позначення стінових керамічних матеріалів (цегли, каміння) крім показника марки по міцності входить значення морозостійкості в кількостях циклів заморожування і відтавання і буквені позначення: К. керамічний, Р. рядовий, Л. лицьовий, П. пустотілий, О. одинарний, У. потовщений (для цегли), У. укрупнений (для каменю), Пр. профільний. В кінці позначення вказується СТБ. наприклад:

цегла керамічна рядова пустотіла одинарний марки по міцності 150, по морозостійкості F15: цегла КРПО-150/15 / СТБ1160-99;

камінь керамічний рядовий укрупнений марки по міцності 150, по морозостійкості F 15:

Контрольні питання для захисту виконаної лабораторної роботи

1 З якою метою в будівництві застосовують матеріали, що використовуються в роботі?

2 Які показники характеризують якість стінового матеріалу?

3 Яке висновок про якість цегли можна зробити за результатами візуального огляду?

5 Що означає вираз. марка цегли по міцності 75, 100, 300?

6 Які показники характеризують якість матеріалу, пріменямий для зовнішньої обробки (облицювання) будівель?

7 Які показники характеризують якість матеріалу, застосовуваного для обробки підлоги?

8 Чому згідно ГОСТу до випробуваним матеріалів висувають різні вимоги по водопоглинанню?

9 Від чого залежить щільність керамічних виробів?

10 Поясніть умовне позначення. цегла КРУ (КЛУ). 125/75 СТБ 1160-99.

11 За рахунок яких технологічних прийомів можна підвищити теплоізоляційні властивості стінових матеріалів?

12 За рахунок яких технологічних прийомів можна підвищити марку стінового матеріалу?

13 Поясніть умовне позначення. камінь КЛПр-150/50 СТБ 1160-99.

14 Поясніть умовне позначення. ПГ 250 × 250 (247 × 247 × 8,0) СТБ 1160-99.

Визначення межі міцності при вигині і стиску зразків зі гіпсового тесту

Суть методу полягає у визначенні мінімальних навантажень, які руйнують зразок.

Визначення міцності зразків, виготовлених з гіпсового тіста стандартної консистенції, проводять через 2 год після замішування гіпсового в’яжучого з водою.

Для виготовлення зразків беруть пробу гіпсового в’яжучого масою від 1,0 до 1,6 кг. Гіпсове в’язке при інтенсивному перемішуванні протягом 5. 20 з заси пают в чашку з водою, взятою в кількості, необхідній для отримання тіста стандартної консистенції. Після засипання в’яжучого суміш інтенсивно перемішують ручною мішалкою протягом 60 с до отримання однорідного тіста, яким заливають форму. Попередньо внутрішню поверхню металевих форм злегка змащують мінеральним маслом середньої в’язкості. Відсіки форми наповнюють одночасно, для чого чашку з гіпсовим тестом рівномірно просувають над формою. Для видалення затягнутого повітря після заливки форму струшують 5 разів, для чого її піднімають за торцеву сторону на висоту від 8 до 10 мм і опускають. Після настання початку тужавлення надлишки гіпсового тесту знімають лінійкою, пересуваючи її по верхніх гранях форми перпендикулярно до поверхні зразків. Через (15 ± 5) хв після закінчення тужавлення зразки витягають з форми, маркують і зберігають у приміщенні для випробувань.

Для проведення випробувань зразок встановлюють на опори випробувальної машини МИИ-100 таким чином, щоб ті грані його, які були горизонтальними при виготовленні, знаходились у вертикальному положенні. Схема розташування зразка на опорних валиках наведена на малюнку 4.8.

Читайте також:  Чи можна класти плитку в дерев'яному будинку

Межа міцності на розтяг при згині визначають за показаннями лічильника приладу, в МПа (кгс / см 2) і обчислюють, як середнє арифметичне результатів трьох випробувань.

Отримані після випробування на вигин шість половинок балочок відразу ж випробовують на стиск. Зразки поміщають між двома пластинами таким чином, щоб бічні грані, які при виготовленні прилягали до поздовжніх стінок форм, знаходились на площинах пластин, а упори пластин щільно прилягали до торцевої гладкої стінки зразка (9).

Схема випробування зразка на вигин

Зразок разом з пластинами піддають стисненню на пресі. Час від початку рівномірного навантаження зразка до його руйнування повинен становити від 5 до 30 с, середня швидкість наростання навантаження при випробуванні повинна бути (10 ± 5) кгс / см “в секунду.

верхня плита преса; 2. пластинки; 3. половина зразка; 4. нижня плита

Схема випробування зразків на стиск

Межа міцності на стиск одного зразка визначають як частка від ділення величини руйнівного навантаження на робочу площу пластини, що дорівнює 25 59

см. Межа міцності на стиск обчислюють як середнє арифметичне результатів шести випробувань без найбільшого і найменшого свідчення.

Дані записують в таблицю 4.6 і замальовують схеми випробування зразків гіпсу при визначенні меж міцності при вигині і стиску.

За величиною межі міцності при стисненні і вигині визначається марка гіпсу (таблиця 4.7).

Инструкция по монтажу фасадной системы Ceresit на основе минеральной ваты

Межа міцності зразків-балочок розмірами 40х40х 160 мм у віці 2 год, не менше МПа (кгс / см 2)

Визначення межі міцності при вигині

Цегла на вигин відчувають за схемою балки на двох опорах з одним, зосередженим в центрі зразка, вантажем. Відстань між опорами приймають рівним 200 мм. Для випробування відбирають 5 цегли без тріщин.

У місцях обпирання і прикладання навантаження поверхню цегли пластичного пресування вирівнюють смужками цементного або гіпсового розчину. Смужки роблять шириною 2-3 см і товщиною 3 мм. Дві смужки накладають на нижню ліжко в місці прикладання сили. Для цього цегла попередньо занурюють у воду на 1 хв і укладають на опори. На середню частину верхньої ліжку розстеляють цементний розчин смужкою по всій ширині цегли, накладають папір і притискають склом, вирівнюють поверхню смужки. Скло зрушують убік на себе, знімають папір і ножем обрізають розчин, залишаючи ширину смужки 2-3 см. Цегла повертають нижньої постіллю вгору і таким же способом укладають смужки з цементного розчину на нижній ліжку під опори.

Спосіб зберігання зразків такої ж, як і для стиснення. При випробуванні на вигин зразок встановлюють на двох опорах. Навантаження прикладають в середині прольоту. Навантаження на зразок повинна зростати безперервно зі швидкістю, що забезпечує його руйнування через 20-60 с після випробувань. Межа міцності при вигині Rізг, МПа (кгс / см 2) зразка обчислюють за формулою

де P. найбільше навантаження, встановлена ​​при випробуванні зразка, кгс;

Межа міцності при вигині обчислюють як середнє арифметичне значення з результатів випробувань п’яти зразків з точністю до 0,05 МПа (0,5 кгс / см 2).

При обчисленні межі міцності зразків при вигині в партії не враховують зразки, межі міцності яких мають відхилення від середнього значення межі міцності всіх зразків більш ніж на 50% і більш ніж по одному зразку в кожну сторону.

Випробування цегли слід проводити на трьох заняттях.

Порядок проведення занять наступний: група поділяється на ланки по 2-3 людини.

На першому занятті студенти знайомляться з методами випробувань і проводять зовнішній огляд п’ятнадцяти зразків, призначених для випробування на стиск і вигин.

Результати проведення зовнішнього огляду записують у спеціальну таблицю зовнішнього огляду.

На другому занятті студенти виготовляють зразки для визначення межі міцності при стисненні і вигині і зважують зразки (5 шт.) Для випробування на водопоглинання.

Кожна ланка готує самостійно не менш, ніж по одному зразку для визначення межі міцності при стисненні, вигині і водопоглинанні.

На третьому занятті проводять випробування на стиск і вигин, підраховують отримані результати.

На підставі табл.4 справжніх вказівок студенти визначають марку випробуваного цегли.

Після випробувань на міцність зважують зразки, поставлені на водопоглинання, і визначають водопоглинання цегли в процентах по масі. На підставі всіх результатів випробувань і вимог ГОСТу 530-95 роблять висновок про партію цегли.

Перелік приладів і обладнання для роботи з випробування цегли однієї підгрупи студентів:

Перше заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Друге заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Третє заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

З історії розвитку стінових керамічних матеріалів?

Яка сировина використовується при виробництві кераміки?

Які домішки можуть бути присутніми в глинах і їх вплив на властивості

Хімічний склад глини і його вплив на властивості напівфабрикату і готового продукту?

Як впливає гранулометричний склад глин на властивості керамічних

Які добавки використовуються для регулювання властивостей кераміки?

Які різновиди керамічної цегли регламентуються ГОСТ

Маркування цегли і приклади їх умовного позначення?

За якими параметрами проводиться зовнішній огляд цегли, каменів і

Що називається повітряної та вогневої усадкою глин?

Основні властивості глин як сировини для керамічних матеріалів.

Фізичні та хімічні процеси при випалюванні глин.

Технологія виробництва цегли пластичного і напівсухого формова-

Розміри одинарного і модульного цегли.

Потрібно забрати 1000 шт. пористого цегли з об’ємною масою 1000 кг / м 3. Об’ємна маса звичайного цегли з цієї глини 1800 кг / м 3. Розрахувати кількість деревної тирси (по масі), необхідних для отримання цегли. Об’ємна маса тирси 300 кг / м 3.

Визначити межу міцності цегли при вигині, якщо площа поршня 40 см 2. показник манометра 10 атм. Цегла. Відстань між опорами стандартне.

Визначити витрату глини по масі і об’єму, необхідної для виготовлення 1000 цегли при наступних даних: об’ємна маса цегли з цієї глини 1700 кг / м 3. об’ємна маса сирої глини 1600 кг / м 3. вологість 12%, втрати при прожарюванні складають 8% від маси сухої глини.

Визначення межі міцності при вигині

Межею міцності при вигині визначають на зразках-балочках прямокутного перетину (природні і штучні кам’яні матеріали, бетон, цементно-піщаний розчин, деревина) або на готових виробах-зразках (цегла). Наприклад, при випробуванні цементу, гіпсу виготовляють зразки-балочки розміром 40 x 40 x 160 мм, при випробуванні деревини. балочки розміром 20 x 20 x 300 мм, а цегла при випробуванні укладають плиском на дві опори, розташовані на відстані 200 мм. Зусилля на зразок передається в одній або двох точках по всій ширині зразка. Одна з опор, на яку спирається зразок при випробуванні, повинна бути рухливою (шарнірної), інша. нерухомою.

Основні схеми випробування, типорозміри зразків представлені в таблиці 7.

Межа міцності при вигині (Rізг) Обчислюють за формулами 2.2 і 2.3 з похибкою 0,1 МПа як середнє арифметичне результатів випробувань встановленого числа зразків.

Результати випробувань оформляються у вигляді таблиці 8.

Апаратура, обладнання та матеріали

Прилади, інструменти, матеріали: гідравлічний прес, штангенциркуль, лінійка вимірювальна металева, зразки досліджуваних матеріалів правильної геометричної форми, циліндричні опори діаметром 10мм.

Які властивості називаються механічними і як вони подразделяються?

Що таке міцність матеріалу і чим вона характеризується?

Описати методику визначення межі міцності при стисненні будівельних матеріалів.

У чому полягає методика визначення міцності при вигині?

Що таке твердість матеріалу і як вона визначається?

Як проводиться визначення опору удару?

Що таке стираність будівельних матеріалу і як вона визначається?

Руйнівні методи контролю міцності будівельних матеріалів.

Яка існує залежність між міцністю і щільністю матеріалу?

Коефіцієнт розм’якшення матеріалів зазвичай менше одиниці. Що показує це число?

Пружність, пластичність і крихкість матеріалів.

Твердість, стираність, знос матеріалів.

Довговічність, хімічна стійкість матеріалів.

Коефіцієнт конструктивної якості матеріалів.

СТІНОВІ ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ

Ознайомитися із зразками цегли різних видів; освоїти методики стандартних випробувань цегли на лабораторному устаткуванні для визначення фізико-механічних властивостей; визначити особливості застосування різних видів цегли з урахуванням їх технічних характеристик.

теоретичне обґрунтування

У сучасному капітальному будівництві найбільшого поширення набули кам’яні стінові матеріали, які зазвичай поділяють на дрібноштучні, що укладаються вручну, і великорозмірні, монтовані за допомогою кранів. До дрібноштучних кам’яним стінових матеріалів відносять цеглу керамічну і силікатну, керамічні багатопустотні камені, бетонні та шлакобетонові камені, пиляного камені з легких гірських порід (вапняк, туф і т.п.). Великорозмірні стінові матеріали. блоки із звичайного, легкого або силікатного бетону та стінові панелі. одношарові (з легкого бетону) і багатошарові (зі звичайного бетону з теплоізоляційним шаром).

Кераміческіміназиваются матеріали та вироби, що виготовляються формуванням і випаленням глин.

До групи стінових керамічних виробів відносяться: цегла керамічна звичайна, ефективні керамічні матеріали (цегла пустотіла, пористо-пустотіла, легкий, пустотілі камені, блоки та плити), а також великорозмірні блоки і панелі з цегли і керамічних каменів.

Цегла та камені керамічні виготовляють з глин, а також діятимуть, лессов і промислових відходів з мінеральними, органічними добавками або без них. Їх застосовують для кладки зовнішніх і внутрішніх стін та інших елементів будівель і для виготовлення стінових панелей (дво- і тришарових) і блоків.

Цегла нормального формату (одинарний) має форму паралелепіпеда розміром 250 х 120 х 65 мм з прямими ребрами, чіткими гранями і рівними лицьовими поверхнями. Викривлення ребер і граней цегли не повинно перевищувати 3 мм. Модульна цегла має розміри 250 х 120 х 88 мм і випускається з круглими або щілинними порожнечами, щоб маса однієї цеглини була не більше 4 кг.

Цегла не повинен мати механічних пошкоджень і наскрізних тріщин. На окремих цеглинах допускаються відбитості ребер і кутів розміром по довжині не більше 15 мм в кількості не більше двох на одній цеглині. На окремих цеглинах може бути допущена одна наскрізна тріщина довжиною не більше 30 мм по ширині цегли. Цегла повинна бути нормально обпалений. Після випалу цегла повинен відповідати кольору еталону нормально обпаленої цегли. Не допускаються вапняні включення ( «дутики»), що викликають руйнування цегли.

Залежно від способу формування розрізняють цеглу пластичного формування і напівсухого пресування. Перший отримують з пластичної (з високим м вологи) глини. Перед випалюванням сирець сушать, при цьому розміри цегли зменшуються (на 5. 10%) в результаті усадки. Пластичним формуванням отримують з шихти з вологістю 8 10%, ущільнюваної пресуванням під тиском 15 40 МПа. Розрізняють такі види цегли:

Силікатна цегла відрізняється від керамічного як по сировині і технології виробництва, так і за технічними показниками. Сировиною служать кварцовий пісок SiO2 (92 94% від маси сухої суміші), вапно-кипелка Ca (OH) 2 (6. 8%, вважаючи на активну CaO) і вода (7 9%). При зволоженні суміші вапно CaO гаситься.

Формування цегли здійснюється на пресі під тиском 15 20 МПа, після чого цегла-сирець не обпалює, а відправляють в автоклав і там обробляють (насиченою водяною парою при температурі 175-180 ° С і тиском 08 1,2 МПа (8.12 атм) ). В результаті гашене вапно і кварцовий пісок вступають в хімічну реакцію типу

Читайте також:  Цегляна кладка з повнотілої цегли щільність

В автоклаві йде взаємодія між гідроксидом кальцію, кремнезем SiO2 і водою з утворенням (синтезом) малорозчинних гідросилікатів кальцію (CaO SiO2 тH2O). Іноді цей процес називають гідросілікатним твердением вапна. Ці цементують з’єднання відрізняються високою здатністю, що клеїть і водостійкість. Вони пов’язують частки заповнювача (зерна піску) в моноліт. Таким чином, в силікатних виробах пісок грає двояку роль. компонента в’яжучого і заповнювача. Для підвищення реакційної здатності піску його частина розмелюють (спільно з вапном). Подрібнену суміш вапна і піску називають вапняно-піщаним в’язким.

На виробництво силікатної цегли витрачається менше теплоти, оскільки не потрібно сушка і високотемпературний випал, тому собівартість силікатної цегли приблизно на 25. 35% нижче. Силікатна цегла застосовують для несучих стін будівель, для стовпів, опор і т.д. Однак силікатна цегла не рекомендується його застосовувати для цоколів будівель через недостатню водостійкості. Для кладки труб і печей силікатна цегла не використовують, так як при високій температурі дегидратируются (розкладаються) Ca (OH) 2 і CaСO3, які пов’язують зерна і цегла руйнується.

Колір силікатної цегли світло-сірий, але він може бути будь-якого колір (шляхом введення до складу суміші щелочестойких пігментів). Силікатна цегла має таку ж форму і ті ж розміри, як і звичайний керамічний (250 х 120 х 65 мм). Випускають також великорозмірний цегла (модульний розмір 250 х 120 х 88 мм).

Визначення межі міцності при вигині

Цегла на вигин відчувають за схемою балки на двох опорах з одним, зосередженим в центрі зразка, вантажем. Відстань між опорами приймають рівним 200 мм. Для випробування відбирають 5 цегли без тріщин.

У місцях обпирання і прикладання навантаження поверхню цегли пластичного пресування вирівнюють смужками цементного або гіпсового розчину. Смужки роблять шириною 2-3 см і товщиною 3 мм. Дві смужки накладають на нижню ліжко в місці прикладання сили. Для цього цегла попередньо занурюють у воду на 1 хв і укладають на опори. На середню частину верхньої ліжку розстеляють цементний розчин смужкою по всій ширині цегли, накладають папір і притискають склом, вирівнюють поверхню смужки. Скло зрушують убік на себе, знімають папір і ножем обрізають розчин, залишаючи ширину смужки 2-3 см. Цегла повертають нижньої постіллю вгору і таким же способом укладають смужки з цементного розчину на нижній ліжку під опори.

Спосіб зберігання зразків такої ж, як і для стиснення. При випробуванні на вигин зразок встановлюють на двох опорах. Навантаження прикладають в середині прольоту. Навантаження на зразок повинна зростати безперервно зі швидкістю, що забезпечує його руйнування через 20-60 с після випробувань. Межа міцності при вигині Rізг, МПа (кгс / см 2) зразка обчислюють за формулою

де P. найбільше навантаження, встановлена ​​при випробуванні зразка, кгс;

Межа міцності при вигині обчислюють як середнє арифметичне значення з результатів випробувань п’яти зразків з точністю до 0,05 МПа (0,5 кгс / см 2).

При обчисленні межі міцності зразків при вигині в партії не враховують зразки, межі міцності яких мають відхилення від середнього значення межі міцності всіх зразків більш ніж на 50% і більш ніж по одному зразку в кожну сторону.

Методика проведення занять

Випробування цегли слід проводити на трьох заняттях.

Порядок проведення занять наступний: група поділяється на ланки по 2-3 людини.

На першому занятті студенти знайомляться з методами випробувань і проводять зовнішній огляд п’ятнадцяти зразків, призначених для випробування на стиск і вигин.

Результати проведення зовнішнього огляду записують у спеціальну таблицю зовнішнього огляду.

На другому занятті студенти виготовляють зразки для визначення межі міцності при стисненні і вигині і зважують зразки (5 шт.) Для випробування на водопоглинання.

Кожна ланка готує самостійно не менш, ніж по одному зразку для визначення межі міцності при стисненні, вигині і водопоглинанні.

На третьому занятті проводять випробування на стиск і вигин, підраховують отримані результати.

На підставі табл.4 справжніх вказівок студенти визначають марку випробуваного цегли.

Після випробувань на міцність зважують зразки, поставлені на водопоглинання, і визначають водопоглинання цегли в процентах по масі. На підставі всіх результатів випробувань і вимог ГОСТу 530-95 роблять висновок про партію цегли.

Перелік приладів і обладнання для роботи з випробування цегли однієї підгрупи студентів:

Перше заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Друге заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Третє заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Питання для самоконтролю

З історії розвитку стінових керамічних матеріалів?

Яка сировина використовується при виробництві кераміки?

Які домішки можуть бути присутніми в глинах і їх вплив на властивості

Хімічний склад глини і його вплив на властивості напівфабрикату і готового продукту?

Як впливає гранулометричний склад глин на властивості керамічних

Які добавки використовуються для регулювання властивостей кераміки?

Які різновиди керамічної цегли регламентуються ГОСТ

Маркування цегли і приклади їх умовного позначення?

За якими параметрами проводиться зовнішній огляд цегли, каменів і

Що називається повітряної та вогневої усадкою глин?

Основні властивості глин як сировини для керамічних матеріалів.

Фізичні та хімічні процеси при випалюванні глин.

Технологія виробництва цегли пластичного і напівсухого формова-

Розміри одинарного і модульного цегли.

Потрібно забрати 1000 шт. пористого цегли з об’ємною масою 1000 кг / м 3. Об’ємна маса звичайного цегли з цієї глини 1800 кг / м 3. Розрахувати кількість деревної тирси (по масі), необхідних для отримання цегли. Об’ємна маса тирси 300 кг / м 3.

Визначити межу міцності цегли при вигині, якщо площа поршня 40 см 2. показник манометра 10 атм. Цегла. Відстань між опорами стандартне.

Визначити витрату глини по масі і об’єму, необхідної для виготовлення 1000 цегли при наступних даних: об’ємна маса цегли з цієї глини 1700 кг / м 3. об’ємна маса сирої глини 1600 кг / м 3. вологість 12%, втрати при прожарюванні складають 8% від маси сухої глини.

Визначення межі міцності при вигині

Міцність. властивість твердого тіла чинити опір впливу зовнішніх сил. Зазвичай міцність тіла характеризується величиною руйнівних навантажень при стисненні, розтягненні, вигині, крученні і т. Д. Межа міцності. це відношення найбільшого навантаження до руйнування до первісної площі поперечного перерізу зразка. Міцність твердого сплаву. одне з основних його властивостей. З огляду на, що вироби з твердого сплаву в більшості своїй піддаються впливу згинальних навантажень, межа міцності при вигині є основною його характеристикою. Межа міцності при вигині знаходиться в зворотній залежності від твердості та збільшується зі зростанням процентного вмісту цементуючого металу (кобальту). Таким чином, на міцність при згині металокерамічних твердих сплавів головним чином впливають хімічний склад сплаву, а також величина зерен карбідів і товщина шарів цементуючого металу (кобальту). Тітановольфрамовие сплави в порівнянні з вольфрамовими є менш міцними, так як карбід титану більш крихкий, ніж карбід вольфраму.

Велике значення для межі міцності при вигині має величина прошарків цементрующей (кобальтової) фази, тому що чим товще цей прошарок, тим менше місцеві напруги і більше міцність. Зі зменшенням прошарків цементуючою фази зменшується міцність сплаву. Товщина прошарків в свою чергу залежить від хімічного складу сплаву і величини зерен фази карбіду. Товщина прошарків збільшується зі збільшенням вмісту цементуючою фази в сплаві і зерна карбіду складової.

Для визначення межі міцності при поперечному вигині зразків твердих сплавів застосовують метод руйнування вільно лежачого на двох опорах зразка однієї зосередженої силою. При даному виді випробувань зразок твердого сплаву вільно лежить на двох опорах, а в центрі зразка прикладена статичне навантаження.

Межа міцності при вигині зосередженим навантаженням розраховують за формулою

де M = Pl / 4. максимальний згинальний момент, кГмм2;

W = bh2 / 6 момент опору зразка прямокутного перетину, мм 3;

Випробування на згин зразків проводять на універсальних випробувальних машинах потужністю 4-5 т. На них є спеціальне пристосування для установки зразків зі змінними твердосплавними опорами діаметром 5-6 мм, виготовленими з твердого сплаву ВК8, ВК15 або ВК20. Поверхня опор шліфують до 6.7 го класу чистоти. Відстань між опорами має становити 30 ± 0,5 мм.

Випробування на вигин проводять на зразках у формі правильного бруска квадратного перетину розміром 5 ± 0,2 5 ± 0,2 35 ± 1 мм. Зразки готують в одногніздня пресформ, на зразку вказують сторону давить пуансона

На пресованих зразках необхідно зняти задирки. Поверхня зразків після спікання НЕ шліфують. Швидкість навантаження при випробуванні повинна бути постійною в межах 4-10 мм / хв. Випробуванню піддають 20 зразків кожної партії суміші.

В процесі випробувань необхідно дотримуватися наступну послідовність. Спочатку вимірюють ширину і висоту посередині зразка індикатором годинникового типу або мікрометром з точністю до 0,01 мм, потім зразки встановлюють на опорах так, щоб до сторони додатки зусилля при їх пресуванні прикладалася руйнівна сила. Після цього прикладають навантаження до середини зразка через вертикальний пуансон пристосування. Навантаження повинна бути не миттєвої, а поступово зростає. Відстань між місцем докладання сили і серединою прольоту не повинно перевищувати ± 0,5 мм.

Визначення межі міцності при вигині

Цегла на вигин відчувають за схемою балки на двох опорах з одним, зосередженим в центрі зразка, вантажем. Відстань між опорами приймають рівним 200 мм. Для випробування відбирають 5 цегли без тріщин.

У місцях обпирання і прикладання навантаження поверхню цегли пластичного пресування вирівнюють смужками цементного або гіпсового розчину. Смужки роблять шириною 2-3 см і товщиною 3 мм. Дві смужки накладають на нижню ліжко в місці прикладання сили. Для цього цегла попередньо занурюють у воду на 1 хв і укладають на опори. На середню частину верхньої ліжку розстеляють цементний розчин смужкою по всій ширині цегли, накладають папір і притискають склом, вирівнюють поверхню смужки. Скло зрушують убік на себе, знімають папір і ножем обрізають розчин, залишаючи ширину смужки 2-3 см. Цегла повертають нижньої постіллю вгору і таким же способом укладають смужки з цементного розчину на нижній ліжку під опори.

Спосіб зберігання зразків такої ж, як і для стиснення. При випробуванні на вигин зразок встановлюють на двох опорах. Навантаження прикладають в середині прольоту. Навантаження на зразок повинна зростати безперервно зі швидкістю, що забезпечує його руйнування через 20-60 с після випробувань. Межа міцності при вигині Rізг, МПа (кгс / см 2) зразка обчислюють за формулою

де P. найбільше навантаження, встановлена ​​при випробуванні зразка, кгс;

Межа міцності при вигині обчислюють як середнє арифметичне значення з результатів випробувань п’яти зразків з точністю до 0,05 МПа (0,5 кгс / см 2).

При обчисленні межі міцності зразків при вигині в партії не враховують зразки, межі міцності яких мають відхилення від середнього значення межі міцності всіх зразків більш ніж на 50% і більш ніж по одному зразку в кожну сторону.

Читайте також:  Скільки Повинна Сохнути Тротуарна Плитка

Методика проведення занять

Стена в один кирпич для одноэтажного дома, плюсы и минусы?

Випробування цегли слід проводити на трьох заняттях.

Порядок проведення занять наступний: група поділяється на ланки по 2-3 людини.

На першому занятті студенти знайомляться з методами випробувань і проводять зовнішній огляд п’ятнадцяти зразків, призначених для випробування на стиск і вигин.

Результати проведення зовнішнього огляду записують у спеціальну таблицю зовнішнього огляду.

На другому занятті студенти виготовляють зразки для визначення межі міцності при стисненні і вигині і зважують зразки (5 шт.) Для випробування на водопоглинання.

Кожна ланка готує самостійно не менш, ніж по одному зразку для визначення межі міцності при стисненні, вигині і водопоглинанні.

На третьому занятті проводять випробування на стиск і вигин, підраховують отримані результати.

На підставі табл.4 справжніх вказівок студенти визначають марку випробуваного цегли.

Після випробувань на міцність зважують зразки, поставлені на водопоглинання, і визначають водопоглинання цегли в процентах по масі. На підставі всіх результатів випробувань і вимог ГОСТу 530-95 роблять висновок про партію цегли.

Перелік приладів і обладнання для роботи з випробування цегли однієї підгрупи студентів:

Перше заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Друге заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Третє заняття. лінійки металеві. 5 штук.;

Питання для самоконтролю

З історії розвитку стінових керамічних матеріалів?

Яка сировина використовується при виробництві кераміки?

Які домішки можуть бути присутніми в глинах і їх вплив на властивості

Хімічний склад глини і його вплив на властивості напівфабрикату і готового продукту?

Як впливає гранулометричний склад глин на властивості керамічних

Які добавки використовуються для регулювання властивостей кераміки?

Які різновиди керамічної цегли регламентуються ГОСТ

Маркування цегли і приклади їх умовного позначення?

За якими параметрами проводиться зовнішній огляд цегли, каменів і

Що називається повітряної та вогневої усадкою глин?

Основні властивості глин як сировини для керамічних матеріалів.

Фізичні та хімічні процеси при випалюванні глин.

Технологія виробництва цегли пластичного і напівсухого формова-

Розміри одинарного і модульного цегли.

Потрібно забрати 1000 шт. пористого цегли з об’ємною масою 1000 кг / м 3. Об’ємна маса звичайного цегли з цієї глини 1800 кг / м 3. Розрахувати кількість деревної тирси (по масі), необхідних для отримання цегли. Об’ємна маса тирси 300 кг / м 3.

Визначити межу міцності цегли при вигині, якщо площа поршня 40 см 2. показник манометра 10 атм. Цегла. Відстань між опорами стандартне.

Визначити витрату глини по масі і об’єму, необхідної для виготовлення 1000 цегли при наступних даних: об’ємна маса цегли з цієї глини 1700 кг / м 3. об’ємна маса сирої глини 1600 кг / м 3. вологість 12%, втрати при прожарюванні складають 8% від маси сухої глини.

Загальні умови вибору системи дренажу: Система дренажу вибирається залежно від характеру об’єкта, що захищається.

Поперечні профілі набережних і берегової смуги: На міських територіях берегоукріплення проектують з урахуванням технічних і економічних вимог, але особливе значення надають естетичним.

Результати визначення межі міцності при вигині

визначення Значення для зразків
Межа міцності при вигині, Rізг,, МПа
Середнє значення для 5 зразків, Rізг, МПа
Найменше з 5 значень, Rізг, МПа
Марка цегли за межі міцності при вигині

За межі міцності при вигині цегла відповідає марці

ВИСНОВОК: Марка цегли по міцності _

Завдання 6. Визначення водостійкості силікатної цегли

визначення значення
Площа поперечного перерізу зразків А, мм 2
Руйнівне зусилля при стисненні F, Н
Межа міцності при стисненні насичених водою зразків Rнас сж, МПа
Межа міцності при стисненні сухих зразків R сухий сж, МПа
Коефіцієнт розм’якшення Кразм

Прогноз водостійкості цегли:

Умовне позначення цегли відповідно до СТБ 1160 і СТБ 1 228

Цегла керамічна одінарнийліцевой повнотіла, марка по міцності 200, марка за морозостійкістю 50:

Цегла керамічна утолщеннийрядовой пустотіла, марка по міцності 150, марка за морозостійкістю 25:

Цегла силікатна одінарнийрядовой повнотіла, марка по міцності 250, марка за морозостійкістю 35:

Цегла силікатна утолщеннийрядовой пустотіла, марка по міцності 175, марка за морозостійкістю 15:

Вкажіть розміри (в мм), значення міцності (в МПа) і морозостійкості (в циклах) цегли:

Цегла КОЛ 250/35 СТБ 1160

Цегла Спурія 150/25 СТБ 1 228

Питання для захисту лабораторної роботи

З якої сировини отримують керамічні вироби?

У чому полягає різниця між пластичним і напівсухим способом виготовлення цегли? Як впливає спосіб формування на якість цегли?

Чому не роблять керамічну цеглу розмірами, наприклад, 1х0,5х0,3м? Які виникають при цьому труднощі?

Яка сировина потрібно для виробництва силікатної цегли?

У чому відмінність термінів “цегла керамічна” і “камінь керамічний”?

У будь цегли більш жорсткі допуски за розмірами: у силікатної або керамічної? чому?

Що відбувається при автоклавної обробці силікатної цегли? Фізичний сенс і хімічна реакція.

Чому допускаються стандартами відхилення від номінальних розмірів для силікатної цегли менше, ніж для керамічного?

Чим відрізняється ефективний цегла від звичайного?

10Как залежить теплопровідність цегли від його щільності, пористості? Показати на прикладах.

Як залежить товщина зовнішніх стін від теплопровідності матеріалу?

За якими показниками визначається марка цегли по міцності?

Як відчувають силікатна цегла для визначення його марки по міцності?

Чому силікатна цегла не застосовують для кладки стін підземної частини будівель або для кладки печей?

Де не рекомендують застосовувати силікатна цегла?

Яка цегла дешевше. керамічний або силікатна? чому?

На які властивості цегли впливає пористість?

Як оцінити теплопровідність матеріалу, і від чого вона залежить?

Чому неприпустимо відчувати керамічна цегла на стиск без спеціальної обробки зразка?

Які технічні показники характеризують якість стінового матеріалу?

Що означає вираз. марка цегли 75, 100, 300?

Як практично визначити межу міцності при стисненні? привести формулу.

Як практично визначити межу міцності при вигині? привести формулу.

У чому перевага застосування саману в порівнянні з повнотілою?

Водопоглинання за обсягом. сенс і визначення. Чому в ГОСТ до стінових матеріалів пред’являють вимоги по водопоглинанню?

Як визначити водопоглинання цегли по масі? Методика визначення, формули.

Як визначити водопоглинання цегли за обсягом? Викласти методику, формули.

Що таке коефіцієнт насичення Кнас; яке властивість цегли він характеризує? Привести формулу для розрахунку Кнас.

На які властивості цегли впливає величина середньої щільності?

За якими критеріями судять про результати випробувань на морозостійкість?

Мета роботи:

Завдання 1. Визначення стандартної консистенції (нормальної густоти) гіпсового тесту

Нормальна густота. це

№ досвіду Маса гіпсового в’яжучого (ГВ), г Маса води, В, г Час приготування тіста, з Діаметр розпливання, Ø, мм
перемішування заповнення циліндра і витримка
150 180 ± 5

Стандартна консистенція (нормальна густота) гіпсового тесту відповідає водопотребности Х =%.

Мал. 1 _

_

Завдання 2. Визначення тонкості помелу гіпсового в’яжучого

визначення Од. виміру Результати випробовувань
приватні середнє
Маса проби сухого гіпсового в’яжучого г
%
Минуло через сито з осередками 0,2 мм г
%
Маса залишку на ситі з осередками 0,2 мм г
%

За залишку на контрольному ситі гіпсове в’язке помелу, індекс ступеня помелу

Завдання 3. Визначення кінця плинності і термінів схоплювання гіпсового в’яжучого

Прилад Діаметр голки мм Маса стрижня г

Маса гіпсового в’яжучого Г = _ г Кількість води В = г Х =

Занурення голки через с Показання приладу на початку досліду мм

Час початку контакту гіпсового в’яжучого з водою τ0 _ч_мін

Час, коли отвір в тесті перестало запливати τ1 ч_мін

Час, коли голка перший раз не дійшла до поверхні пластинки, τ2 чмін

Час, коли голка занурилася в гіпсове тісто на глибину не більше 1 мм, τ3_ч_мін

Кінець плинності: τ1. τ0 = _ хв

Початок схоплювання: τ2. τ0 = хв Кінець схоплювання: τ3. τ0 = _мін

По термінах схоплювання гіпсове в’язке задовольняє вимогам ГОСТ 125 і относітсяк увазі, індекс термінів твердіння.

Завдання 4. Визначення марки гіпсового в’яжучого по міцності

Виготовлення зразків-балочок з гіпсового тіста стандартної консистенції

визначення Показники (чисельні значення)
Навішування в’яжучого, г
Кількість води, мл (Х = _%)
спосіб перемішування
час перемішування
метод виготовлення
Розміри зразків, мм
Термін та умови зберігання

Визначення межі міцності на розтяг при згині

Результати випробовувань Од. вим. № зразка (балочки з гіпсового каменю)
Межа міцності на розтяг при згині кгс / см 2
МПа
Середнє значення МПа

Згідно ГОСТ по Rізг = _ МПа відповідає вимогам до марки Г-

Визначення межі міцності при стисненні

показники № зразка (половинки балочок з гіпсового каменю)
1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
руйнівне зусилля F, Н
Робоча площа пластини A, мм 2
Межа міцності при стисненні Rсж, МПа
Середнє значення Rсж, МПа (з 4-х без найбільшого і найменшого результатів)

Згідно ГОСТ по Rсж = _ МПа відповідає вимогам до марки Г-

За сукупністю характеристик міцності властивостей гіпсове в’язке марки Г _.

За сукупністю вимог ГОСТ випробуване гіпсове в’язке відноситься

Гіпсове в’язке може бути використано для

Питання для захисту лабораторної роботи

Сировинні матеріали для виробництва гіпсових в’яжучих і як їх отримують.

Фізико-хімічна сутність процесів, що протікають при твердінні гіпсового в’яжучого.

Як виготовляють високоміцний гіпс?

Які показники якості гіпсових в’яжучих регламентуються стандартом?

Що таке стандартна консистенція (нормальна густота) гіпсового тесту, для чого вона визначається і як?

На яких зразках і в якому віці визначається марка по міцності гіпсових в’яжучих?

Привести класифікацію гіпсових в’яжучих за термінами схоплювання (твердіння).

Як визначити тонкість помелу ГВ? Чому вона є важливою характеристикою гіпсового в’яжучого?

Які прилади використовують для визначення термінів схоплення і нормальної густоти гіпсового тесту.

Чому для отримання гіпсового тесту необхідно води більше, ніж потрібно для гідратації гіпсу?

Від чого залежить нормальна густота гіпсового тесту?

Чому при визначенні нормальної густоти гіпсового тесту регламентують терміни перемішування?

Як визначити терміни схоплювання гіпсового тіста стандартної консистенції?

Чому терміни схоплювання ГВ визначають на тесті нормальної густоти? Як зміняться результати випробувань, якщо зменшити або збільшити води в тесті?

Чому терміни схоплювання є важливими характеристиками гіпсового в’яжучого?

Як можна прискорити або сповільнити схоплювання гіпсового тесту? Коли це необхідно?

Як впливає кількість води в гіпсовому тесті на терміни схоплювання і міцність гіпсового каменю?

Через якийсь час після замішування гіпсу відчувають гіпсові зразки на міцність?

Поясніть вираз: гіпсове в’язке Г-7 III Б. Визначте область його застосування.

Що необхідно знати для визначення марки гіпсу?

Як впливає вологість гіпсових виробів на їх міцність?

Який вплив на властивості гіпсового каменю надає волокнистий наповнювач?

Умови зберігання і транспортування гіпсових в’яжучих.

Як зміниться міцність гіпсових зразків, якщо проводити випробування через 2 ч, 24 ч, 7 діб., 1 міс.?