Розрахунок фундаментів за деформаціями

Умова розрахунку фундаментів фундаментів для деформацій має вигляд

, (9.2)

Де S. деформація, визначена розрахунком, S П. гранично допустима деформація.

Для одноколонних опор основна деформація. це деформація ґрунтового фундаменту фундаменту, викликаючи кут повороту опори, тобто вираз (9.2) можна записати як

, (9.3)

де розрахований кут повороту опори. це максимально допустимий кут повороту опори, значення якого відомо [4, с. 263]. Для розрахунку використовується техніка, описана в [4, с. 283], враховуючи встановлення армуючих рейкових ригелів при фіксації опори. У цьому випадку вихідними даними для розрахунку є кількість ригелів та їх тип. Розрахунок за деформаціями методом послідовних наближень повторюється для різних типів та кількості ригелів, поки не буде виконано умову (9.3).

9.2 Розрахунок кріплення металевих опор

Найпоширенішим типом фундаментів для металевих опор є збірні залізобетонні грибоподібні фундаменти для ніг (рис. 9.2).

Підставка для ніг складається з плити і квадратного перерізу. Для уніфікованих опор підставки для ніг виготовляють цілими, для спеціалізованих сильно завантажених опор плити та підставки виготовляють окремо, а потім з’єднують за допомогою болтів або зварювання. Для анкерних кутових опор повітряних ліній напругою 110 кВ і вище, які приймають великі поперечні навантаження, перенесені на фундамент опори, застосовуються підніжки з похилою підставкою. У цій конструкції моменти згинання, що діють як на стійку, так і на стик стійки з плитою, значно зменшуються.

Сучасні підніжки з залізобетону вагою daN призначені для розриву навантажень daN. Очевидно, що мертва вага опори для ніг врівноважує лише невелику частку розривного навантаження, а основний опір забезпечує ґрунт, насипаний під плиту. При переміщенні плити під дією сили розриву через наявність тертя та зчеплення між частинками ґрунту в роботі беруть участь ґрунтові маси, що прилягають до насипного ґрунту, внаслідок чого ґрунт вже витягується в об’єм призми (пунктирна лінія на рис. 9.3).

Розрахунок основ грибних основ проводиться відповідно до нормативних навантажень:

1) для деформацій;

2) по міцності (загальна стійкість).

Розрахунок деформацій включає розрахунок стиснення, тобто перевірку впливу фундаменту фундаменту на стиснення, а отже, і поселення ґрунту; тест на розрив, перевірка стану:

, (9.4)

де нормативне (допустиме) навантажувальне навантаження, залежно від типу опор та фундаменту. розрахункове розривання, яке визначається вагою фундаменту, типом ґрунту та типом опори, способом монтажу.

Необхідно також здійснити розрахунок, який перевіряє дійсність комбінованих горизонтальних і вертикальних стискаючих сил, що діють на фундамент, подібно до перевірки (9.3) для одноколонних опор з урахуванням поперечок.

Розрахунок міцності або загальної стійкості полягає у визначенні розрахункового навантажувального навантаження, враховуючи, крім ваги фундаменту, сили адгезії об’ємів ґрунту, що покривають фундаментне тіло.

Метод розрахунку кріплення опор на грибоподібних залізобетонних підніжках застосовується як для проміжних, так і для анкерних опор (прямих і кутових).

Дата додавання: 25.02.2015; переглядів: 1296; ЗАМОВИТИ НАПИСАННЯ РОБОТИ